Förskola

Här hittar du blankett för att söka stöd till din förskola. Hörselpedagogerna och synpedagog kan ge konsultation, handledning och fortbildning. De arbetar på uppdrag av rektor.

Sök stöd till din förskola

Blankett söka stöd (PDF, 237 KB)

Insatser till förskola 

Hörselpedagog

Vad hörselpedagogen gör

Synpedagog

Vad synpedagogen gör

Information om ansökan till grundsärskola

Ansökan till grundsärskola 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: