Synpedagog

Kommunens synpedagog medverkar till att barn med synnedsättning så långt som möjligt får samma möjligheter som övriga barn att tillgodogöra sig undervisningen. Tjänsten erbjuds endast kommunala förskolor.

Synpedagogens stöd till förskolan kan utföras genom att:

  • informera pedagoger om synnedsättningen och dess konsekvenser
  • stötta pedagoger med råd och tips för undervisningen
  • ge stöd till barn och pedagog i alternativa strategier och tekniker
  • bevaka att barnet har bra lokaler utifrån synen
  • medverka till att eventuella synhjälpmedel används på rätt sätt
  • informera kamrater om syn och visuell miljö

Synpedagogen följer barnet från förskolan till dess att eleven slutar gymnasiet.

Kontakta Åsa för mer information

Åsa Mortensen
Synpedagog
Uppdaterad: