Grundskola och grundsärskola

Skolor kan söka stöd i det förebyggande arbetet på skolan och i enskilda elevärenden. Vi kan ge konsultation, handledning och fortbildning. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Sök stöd till din skola

Blankett beställa stöd (PDF, 237 KB)

Insatser till skola

Hörselpedagog

Vad hörselpedagogen gör

Koordinator för ökad skolnärvaro

Vad koordinator gör

Logoped

Vad logopeden gör

Psykolog

Vad psykologen gör

Skolsamordnare för samhällsplacerade (Skolsam)

Vad Skolsam gör

Specialpedagog för grundskola

Vad specialpedagogen för grundskola gör

Synpedagog

Vad synpedagogen gör