Grundskola och grundsärskola

Skolor kan söka stöd i det förebyggande arbetet på skolan och i enskilda elevärenden. Vi kan ge konsultation, handledning och fortbildning. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Sök stöd till din skola

Blankett beställa stöd (PDF, 237 KB)

Insatser till skola

Hörselpedagog

(kommunala skolor)

Vad hörselpedagogen gör

Koordinator för ökad skolnärvaro

(fristående och kommunala skolor)

Vad koordinator gör

Logoped

(kommunala skolor)

Vad logopeden gör

Psykolog

(kommunala skolor)

Vad psykologen gör

Skolsamordnare för samhällsplacerade (Skolsam)

(fristående och kommunala skolor)

Vad Skolsam gör

Specialpedagog för grundskola

(kommunala skolor)

Vad specialpedagogen för grundskola gör

Synpedagog

(kommunala skolor)

Vad synpedagogen gör