Ansökan till grundsärskola

Vårdnadshavare ansöker om rätten till grundsärskola

Information till vårdnadshavare om ansökan till grund- och gymnasiesärskola finns på Uppsala.se

Innan barnet kan erbjudas en plats i grundsärskolan görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning och görs i samråd med vårdnadshavare. Elevhälsoteamet på skolan bistår i de olika utredningarna.

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. I Uppsala kommun görs detta av Myndighet - enheten för elevnära insatser inom barn- och elevhälsan.

Stödmaterial och blankett Pedagogisk bedömning inför mottagande i grundsärskola (DOCX, 389 KB)

Blankett Social bedömning (DOCX, 47 KB)

 

Enhetschef för elevnära insatser

Ulrika Nissemark
Uppdaterad: