Koordinator för ökad skolnärvaro

Koordinator för ökad skolnärvaro är ett uppdrag inom utbildningsförvaltningen. Eleverna kan tillhöra både fristående och kommunala grundskolor och grundsärskolor.

Målgrupp är elever i problematisk skolfrånvaro som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar och därmed kräver olika typer av samverkan.

För att eleven ska kunna ingå i uppdraget ska skolan först ha uppmärksammat elevens frånvaro, utrett dess orsaker och gjort de åtgärder skolan ansvarar för. Använd dokumentet Stödverktyg till att utreda en elevs frånvaro i skolan (PDF, 303 KB). Dokumentet är ett stöd i skolans systematiska arbete med skolfrånvaro. 

Uppdraget koordinator för ökad skolnärvaro

Läs mer om uppdraget här (DOCX, 374 KB)

Beställning till koordinator för ökad skolnärvaro

Skolan kan skicka en beställning till koordinator i de fall skolans insatser inte gett önskat resultat efter två månader. 

Beställningen måste vara korrekt ifylld och de underlag som hänvisas till ska vara registrerade i Prorenata. Detta för att koordninator ska kunna påbörja insatsen.

Blankett Beställning till koordinator för ökad skolnärvaro (DOCX, 391 KB)

Ifylld blankett skickas till registrator.

Underlag registreras i Prorenata

Koordinator vill ha:

Skolans dokumenterade underlag ska bifogas i skolpliktsbevakningens formulär:

  1. Anmälan om upprepad eller längre frånvaro
  2. Kartläggning av frånvaro  
  3. Hemkommunens uppföljning av anmälan om frånvaro för kommunala skolor
  4. Hemkommunens uppföljning av anmälan om frånvaro för fristående skolor

Skolpliktsbevakningen kopplar formulären till elevens ärende i Prorenata.

Koordinator kontaktar sedan skolans samordnare och rektor för ett första möte med skola, elev och vårdnadshavare.

Information om närvarorutin (PDF, 142 KB)

Checklista vid upprepad eller längre frånvaro (PDF, 220 KB)

Kontakta våra koordinatorer för mer information:

Per Åström
Teamledare för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Birgitta Thordstein
Koordinator för ökad skolnärvaro
Frida Andersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Håkan Skytt
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kajsa Jolstedt
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Bernström
Koordinator för ökad skolnärvaro
Uppdaterad: