Psykolog

Barn- och elevhälsans psykologer förmedlar kunskap om lärande, utveckling, riskfaktorer för elevers hälsa, psykiska besvär och olika funktionsvariationer. Insatserna erbjuds kommunala skolor.

Vi erbjuder konsultation, handledning och fortbildning till skolors personal och elevhälsoteam. Våra psykologer handleder och fortbildar kring bland annat NPF, särskild begåvning och ansvarar för antagning till resursenheterna. I uppdraget ingår också uppföljande utredningar av målgruppstillhörighet till grundsärskolan.

Psykologerna i barn- och elevhälsan är med och utvecklar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i elevhälsan. Med vår kompetens bidrar vi till en likvärdig skola i kommunen.

Kontakta oss för mer information:

Lina Cederberg
Leg psykolog
Linn Rengren
Leg psykolog
Stefan Boström
Leg psykolog
Paulina Rodriguez Milovic
Leg psykolog
Uppdaterad: