Skolplikt i grundskola och grundsärskola

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn i grundskoleålder har också skolplikt. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Skolpliktsbevakningen består av flera delar. Ett av uppdragen är att ta emot skolors anmälningar om elever med upprepad eller längre frånvaro.

Exakt hur många tillfällen eller hur länge en elev kan vara frånvarande innan rektor är skyldig att påbörja en utredning är något som får avgöras i varje enskilt fall.

Skolpliktsbevakningen arbetar utifrån kommunens lagstadgade ansvar för att alla elever som bor i Uppsala kommun får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Inormation, anmälan och uppföljning:

 

Lisa Pontén
Handläggare skolplikt
Ylva Staland Björkegren
Handläggare skolplikt
Uppdaterad: