Specialpedagog

Skolorna har ett övergripande uppdrag att skapa goda lärmiljöer för att möta alla elever. I samverkan med skolorna identifierar, analyserar och medverkar vi till att ta bort hinder i olika lärmiljöer.

Specialpedagogen erbjuder stöd till skolor i form av:

  • handledning
  • konsultation
  • observation
  • kartläggningar på skol- och gruppnivå
  • utbildning

Centrala teamets specialpedagog genomför och stöttar lärare, skolans elevhälsoteam och specialpedagog på rektors uppdrag.

Kontakta Kristina för mer information:

Kristina (Tina) Alricson
Specialpedagog
Uppdaterad: