Gymnasiesärskola

Skolor kan söka stöd i det förebyggande arbetet på skolan och i enskilda elevärenden. Vi kan ge konsultation, handledning och fortbildning. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Sök stöd till din skola

Blankett söka stöd (PDF, 237 KB)

Insatser till skola

Hörselpedagog

(kommunala skolor)

Vad hörselpedagogen gör

Koordinator för ökad skolnärvaro

(fristående och kommunala skolor)

Vad koordinator gör

Logoped

(kommunala skolor)

Vad logopeden gör

Psykolog

(kommunala skolor)

Vad psykologen gör

Skolsamordnare för samhällsplacerade - Skolsam

Vad Skolsam gör

Specialpedagog

Vad specialpedagogen gör

Synpedagog

Vad synpedagogen gör