Logoped

Logopederna på barn och elevhälsan arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), räknesvårigheter (dyskalkyli), språkstörning och talängslan (selektiv mutism).

gröna tärningar på utkastade på bord

Vi erbjuder konsultation, handledning och fortbildning till skolors personal och elevhälsoteam kring elever med: 

  • språkliga svårigheter eller en kombination av svårigheter ex. språkliga svårigheter och svårigheter inom NPF
  • svårigheter inom läsning, skrivning och/eller matematik
  • talängslan

Vi erbjuder inte handledning eller behandling av uttalssvårigheter.

Heléne Wahlgren
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Emma Ager
Leg logoped
Uppdaterad:

Andra sidor under: Logoped