Psykolog

Barn- och elevhälsans psykologer förmedlar kunskap om lärande, utveckling, riskfaktorer för elevers hälsa, psykiska besvär och olika funktionsvariationer. Insatserna riktar sig till kommunala skolor.

Vi erbjuder konsultation, handledning och fortbildning till skolornas personal och elevhälsoteam. Vår psykolog handleder och fortbildar kring bland annat NPF, särskild begåvning och ansvarar för antagning till resursenheterna. I uppdraget ingår även uppföljande utredningar av målgruppstillhörighet till grundsärskolan.

Kontakta Lina för mer information:

Lina Cederberg
Leg psykolog
Uppdaterad: