Skolsam

Skolsam samordnar skolgången för samhällsplacerade barn och ungdomar. Skolsam vänder sig till fristående och kommunala skolor.

Uppdraget gäller barn och unga 6-20 år placerade i familjehem, jourhem, HVB (hem för vård eller boende), SiS (Statens institutionsstyrelse), särskilda ungdomshem och stödboende. 

Syftet är att bidra till att säkerställa målgruppens skolgång genom att till exempel:

  • fungera som ett kunskapsstöd till skolans elevhälsoteam,
  • samverka med socialtjänsten och
  • medverka vid skolbyten och övergångar

Kontakta Maria för mer information:

Maria Freiman
Specialpedagog Skolsam
Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolsam