Specialpedagog

Skolorna har ett övergripande uppdrag att skapa goda lärmiljöer för att möta alla elever. I samverkan med skolorna identifierar, analyserar och medverkar vi till att ta bort hinder i olika lärmiljöer.

Specialpedagogen hjälper till med pedagogisk kartläggning. 

Barn- och elevhälsans specialpedagog genomför och stöttar lärare, skolans elevhälsoteam och specialpedagog på rektors uppdrag.

Ewa Ghazi
Specialpedagog
Uppdaterad: