Synpedagog

Synpedagogen medverkar till att elever med synnedsättning så långt som möjligt kan tillgodogöra sig undervisningen. Tjänsten erbjuds kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor.

Synpedagogens stöd till skolor kan utföras genom att:

  • informera pedagoger om synnedsättningen och dess konsekvenser
  • stötta pedagoger med råd och tips för undervisningen
  • ge stöd till elev och pedagog i alternativa strategier och tekniker
  • bevaka att eleven har bra lokaler utifrån synen
  • medverka till att eventuella synhjälpmedel används på rätt sätt
  • informera kamrater om syn och visuell miljö

Synpedagogen följer eleven från förskolan till dess att eleven slutar gymnasiet.

Kontakta Åsa för mer information:

Åsa Mortensen
Synpedagog
Uppdaterad: