Gymnasieskola

Skolor kan kan söka stöd i det förebyggande arbetet på skolan och i enskilda elevärenden. Vi kan ge konsultation, handledning och fortbildning. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Sök stöd till din skola

Blankett beställa stöd (PDF, 237 KB)

Insatser till skola

Hörselpedagog

Vad hörselpedagogen gör 

Koordinator för ökad skolnärvaro

Vad koordinator gör

Skolsamordnare för samhällsplacerade - Skolsam

Vad Skolsam gör

Synpedagog

Vad synpedagogen gör