Gymnasieskola

Skolor kan kan söka stöd i det förebyggande arbetet på skolan och i enskilda elevärenden. Vi kan ge konsultation, handledning och fortbildning. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Sök stöd till din skola

Blankett beställa stöd (PDF, 237 KB)

Insatser till skola

Hörselpedagog

(kommunala skolor)

Vad hörselpedagogen gör 

Koordinator för ökad skolnärvaro

(fristående och kommunala skolor)

Vad koordinator gör

Skolsamordnare för samhällsplacerade - Skolsam

(fristående och kommunala)

Vad Skolsam gör

Synpedagog

(kommunala skolor)

Vad synpedagogen gör