IKT-tekniker

Alla ska ha tillgång till IT för att kommunicera, söka kunskap, skapa och lära sig. IKT-teknikern ger stöd och inspiration för att utveckla användningen av IT och skräddarsyr insatser efter skolans och elevens behov.

IKT-teknikern erbjuder:

Utbildning, workshop och teknisk support för personal, elever både enskilt, i mindre grupper och helklasser i:

  • ClaroReadPro, StavaRex, SpellRight 
  • Alternativa IT-verktyg och dikteringdiktering
  • Office365 learning tools (avancerad läsare med mera)

IKT för särskolorna

  • MyTobii ögonstyrning, flexiboard och Lynx (med mera)

Teknisk support

  •  WidgitOnline

Kontakta Manfred för mer information:

Uppdaterad: