Kontakt

Enhetschef för elevnära insatser
Anne Kulle
Enhetschef för centrala teamet
Birgit Mikaelsson
Jonas Martelleur
Controller
Pernilla Geidnert
Koordinator
Marianne Brundin
Arkivassistent
Anette Horrsell
Pedagogisk utvecklare
Linn Thorell
Handläggare
Suzan Murman Svahn
Utvecklingsledare
Ulrika Lidbom
Strateg
Marie Wahlman
Samordnande skolsköterska
Margaretha Larsson
Skolsköterska
Helena Salonen Ros
Skolläkare
Louise Diös
Skolläkare
Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Åsa Mortensen
Synpedagog
Per Åström
Teamledare för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Birgitta Thordstein
Koordinator för ökad skolnärvaro
Frida Andersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Håkan Skytt
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kajsa Jolstedt
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Bernström
Koordinator för ökad skolnärvaro
Emma Ager
Leg logoped
Heléne Wahlgren
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Lina Cederberg
Leg psykolog
Linn Rengren
Leg psykolog
Maria Freiman
Specialpedagog, Skolsam
Lisa Pontén
Handläggare skolplikt
Ylva Staland Björkegren
Handläggare skolplikt
Ewa Ghazi
Specialpedagog
Kristina (Tina) Alricson
Specialpedagog
Kerstin Thelander
Suicidsamordnare
Maria Backmann
Suicidsamordnare
Olivia Catolino
Ungdomscoach
Sara Boman
Ungdomscoach
Uppdaterad: