Kontakt

Enhetschef för centrala teamet

Birgit Mikaelsson
Jonas Martelleur
Controller
Helene Folkunger
Verksamhetsutvecklare
Åsa Bonin
Samordnare gymnasiet
Monica Söderbaum
Samordnare
Pernilla Geidnert
Koordinator
Marianne Brundin
Arkivassistent
Marie Wahlman
Samordnande skolsköterska
Helena Salonen Ros
Skolläkare
Louise Diös
Skolläkare
Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Åsa Mortensen
Synpedagog
Anna Selmer
Leg logoped gymnasiet
Emma Ager
Leg logoped
Heléne Wahlgren
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Lina Cederberg
Leg psykolog
Linn Rengren
Leg psykolog
Tove Blomqvist
Leg psykolog förskola
Ewa Ghazi
Specialpedagog
Kristina (Tina) Alricson
Specialpedagog
Ann-Katrin Sjölund
Specialpedagog förskola
Britt-Mari Isaksson
Specialpedagog förskola
Camilla Nordberg
Specialpedagog förskola
Eleonora Mutis Hernandez
Specialpedagog förskola
Laila Walldén
Specialpedagog förskola
Larry Rollag
Specialpedagog förskola
Nilla Wikberg
Specialpedagog förskola
Olga Dyukareva
Specialpedagog förskola
Sara Wesslert
Leg logoped förskola
Stina Lindeberg
Specialpedagog förskola
Suzanne Aldskogius
Specialpedagog förskola

Enhetschef för elevnära insatser

Anne Kulle
Per Åström
Teamledare för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Birgitta Thordstein
Koordinator för ökad skolnärvaro
Frida Andersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Håkan Skytt
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kajsa Jolstedt
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Bernström
Koordinator för ökad skolnärvaro
Helena Lindahl
Handläggare myndighet
Marie-Louise Airikka Pilichi
Leg psykolog myndighet
Christina Hemgård
Strateg myndighet
Rickard Malmstedt
Strateg myndighet
Anne Butler Nordkvist
Sjukhusundervisningen
Catarina Kylberg
Sjukhusundervisningen
Helena Frank
Sjukhusundervisningen
Katarina Tryselius
Sjukhusundervisningen
Maja Karlsson
Sjukhusundervisningen
Maria Nycander
Sjukhusundervisningen
Mia Grape
Sjukhusundervisningen
Maria Freiman
Specialpedagog Skolsam
Lisa Pontén
Handläggare skolplikt
Ylva Staland Björkegren
Handläggare skolplikt
Maria Jancke Noble
Gymnasiesamordnare
Mats Gustavsson
Gymnasiesamordnare
Olivia Catolino
Handledare KAA
Sara Boman
Handledare KAA
Helene Kaller
Handläggare KAA
Linn Thorell
Handläggare KAA
Sofia Elo
Handläggare KAA
Kerstin Thelander
Suicidsamordnare
Maria Backmann
Suicidsamordnare
Uppdaterad: