Medicinsk elevhälsa

Skolsköterska och skolläkare utgör elevhälsans medicinska insats (EMI).

Skolsköterskan erbjuder och genomför hälsobesök med hälsosamtal och hälsoundersökning enligt gällande basprogram och vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem.

Friskolor kan abonnera på en webbaserad metodbok för skolsköterskor. Webbhandboken innehåller rutiner, riktlinjer och blanketter för arbetet inom den medicinska elevhälsan. För mer information kontakta koordinator Pernilla Geidnert

Läs mer om medicinska elevhälsan på uppsala.se

Uppdaterad: