Hälsobesök och vaccinationer

Elevhälsan har ett basprogram som beskriver vad skolsköterskan erbjuder eleverna.

Förskoleklass

 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

 • Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt.
 • Synundersökning erbjuds vid behov.
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).

Årskurs 4

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.
 • Synundersökning erbjuds vid behov.

Årskurs 5

 • Vaccination mot humant papillom virus (HPV).

Årskurs 7

 • Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)  och sex- och samlevnadsfrågor.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.
 • Synundersökning erbjuds vid behov.

Årskurs 8

 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta (dTp).

Gymnasiet, årskurs 1

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDTS och sex- och samlevnadsfrågor.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt.
 • Synundersökning erbjuds vid behov.

Mer om vaccinationer

I alla årskurser erbjuds kompletterande vaccinationer inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet. 

Vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Uppdaterad: