Journalförfrågningar

Om du vill se din journal kan du begära ut den. När du begär ut journalen är det viktigt att du skriver fullständigt namn, personnummer och adress.

Uppdaterad: