Om barn- och elevhälsan

Avdelning barn- och elevhälsa som består av enheten för elevnära insatser samt enheten för centrala teamet samlar alla skolformer för barn och elever från 0 - 20 år.

Barn- och elevhälsan är ett stöd för förskolor och skolor i det förebyggande arbetet men också i enskilda elevärenden. 

Enheterna har olika professioner som kan ge konsultation, handledning och fortbildning.

Läs mer under Stöd till personal

Avdelningschef med verksamhetsansvar

Viktor Engström är chef över barn- och elevhälsan och har även verksamhetsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen för legitimerad personal samt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Avdelningschef för barn- och elevhälsan

Viktor Engström
Uppdaterad:

Andra sidor under: Om barn- och elevhälsan