Barn och elever

Om särskilt begåvade

De särskilt begåvade barnen och eleverna är inte en homogen grupp. De ligger före sina jämnåriga intellektuellt och det är vanligt att de löser skoluppgifter snabbt och riskerar att bli uttråkade då de får för lite stimulans i skolan. Men hög begåvning hänger inte alltid ihop med goda prestationer. En del särskilt begåvade individer är högpresterande, andra underpresterar. Variationen i gruppen är stor också i andra avseenden som till exempel relativa begåvningsstyrkor och icke-kognitiva förmågor. 

Läs om definitioner, kartläggning och vikten av att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna

Uppdaterad: