Bemötande

Hur pedagoger bemöter barn och elever har en avgörande betydelse för hur individen utvecklar sin självkänsla och sina förmågor. Barn som accepteras och respekteras som de är och vars intellektuella nyfikenhet bejakas får förutsättningar för en god utveckling.  För särskilt begåvade barn och elever som inte bemöts utifrån de personer de är finns tvärtom risk att de tröttnar på förskolan eller skolan och utvecklar negativa beteenden.

Läs om bemötande

 

 

Uppdaterad: