Undervisning

Pedagogik för särskilt begåvade barn och elever utgår från att de uppmärksammas och möts med förståelse för de behov de har. För att de ska uppleva förskolan och skolan positivt är det viktigt att de ges möjlighet till stimulans och utveckling.

De pedagogiska verktyg och metoder som rekommenderas för skolan kan sammanfattas med ledorden acceleration, berikning och coachning. I vissa avseenden är detta applicerbart också på förskolan.

Pedagogik för särskilt begåvade elever

Skolverkets stödmaterial särskilt begåvade elever


Texter och tips som gäller förskolan

Så kan du stötta särbegåvade - artikel ur Lärarförbundets tidning Förskolan

Förskolans möte med särbegåvade barn - en intervjustudie av Anette Wetterlind

Organisationer och nätverk

Riksförbundet för särskild begåvning

Filurum

Mensa-Gifted children program

Uppdaterad: