Sjukhusundervisning

Sjukhusskolan i Uppsala vänder sig till elever 7-19 år som vårdas på Akademiska sjukhuset.

Sjukhusundervisningen i Uppsala kommun finns på tre olika enheter:

  • Akademiska barnsjukhuset
  • Barn- och ungdomspsykiatrin
  • Folke Bernadotte regionhabilitering

Sjukhusskolans lärare arbetar på uppdrag av elevens ordinarie skola. Eleverna ska utifrån sina förutsättningar få en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning eleven skulle ha deltagit i i hemskolan.

Målet med sjukhusundervisningen är att eleven efter sjukdomstiden ska kunna återgå till undervisning vid sin ordinarie skola.

Enhetschef för elevnära insatser

Ulrika Nissemark
Ann Butler Nordkvist
Sjukhusundervisningen
Catarina Kylberg
Sjukhusundervisningen
Helena Frank
Sjukhusundervisningen
Katarina Tryselius
Sjukhusundervisningen
Mia Grape
Sjukhusundervisningen
Åsa Ridefelt
Sjukhusundervisningen
Uppdaterad: